Termowizja w budownictwie

 • 0 Termowizja w budownictwie

  Nasza firma świadczy następujące usługi w zakresie pomiarów termowizyjnych: 

  - Pomiary uproszczone –  gdzie w sprawozdaniu zawarte są:

  • - opis kontroli z odniesieniami do normy PN-EN 13187, ze stwierdzeniem , że została wykonana uproszczona kontrola kamerą termowizyjną, dane klienta oraz pełny adres obiektu;
  • - krótki opis konstrukcji budynku;
  • -data i godzina kontroli;
  • - wewnętrzna temperatura powietrza i różnica temperatur powietrza po obu stronach obudowy podczas kontroli;
  • -różnica w ciśnieniu powietrza po stronie zawietrznej i nawietrznej;
  • -inne ważne czynniki wpływające , np. szybkie zmiany warunków meteorologicznych;
  • -stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń od odnośnych kontrolnych wymagań;
  • -identyfikację części kontrolowanej budynku;
  • -typ, rozmiar i położenie każdej dostrzeżonej wady;
  • -wyniki dodatkowych pomiarów i badań;
  • -datę i podpis;

  - Pomiar całkowity, gdzie w sprawozdaniu zawarte są

  • - opis kontroli z odniesieniami do normy PN-EN 13187, ze stwierdzeniem , że została wykonana uproszczona kontrola kamerą termowizyjną, dane klienta oraz pełny adres obiektu;
  • - krótki opis konstrukcji budynku;
  • -typ materiału, z którego wykonano powierzchnię ścian budynku i ocenioną wartość emisyjności tego materiału;
  • -orientację budynku względem stron świata pokazaną na planie i opis otoczenia;
  • -specyfikację używanego wyposażenia, włączając producenta, model i numer seryjny;
  • -datę i godzinę kontroli;
  • -temperaturę powietrza na zewnątrz(minimalną oraz maksymalną zaobserwowaną wartość 24 h przed rozpoczęciem kontroli oraz podczas kontroli;
  • -opady, kierunek wiatru podczas kontroli;
  • -ogólną informację o warunkach nasłonecznienia, zaobserwowanych podczas 12 h przed rozpoczęciem kontroli i podczas kontroli;
  • - wewnętrzną temperaturę powietrza i różnicę temperatur powietrza po obu stronach obudowy podczas kontroli;
  • -różnicę w ciśnieniu powietrza po stronie zawietrznej i nawietrznej;
  • -stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń od odnośnych kontrolnych wymagań;
  • -inne ważne czynniki wpływające , np. szybkie zmiany warunków meteorologicznych;
  • -szkice lub fotografie budynku pokazujące pozycje termogramów;
  • -termogramy wskazujące poziomy temperatury otrzymane z kontroli pokazujące części budynku, gdzie wady zostały wykryte z wskazaniami ich poszczególnych położeń i pozycję kamery termowizyjnej w odniesieniu do mierzonej powierzchni wraz z komentarzami do powstałych obrazów cieplnych; jeśli to możliwe z odniesieniem do części obudowy budynku bez wad;
  • -identyfikację części kontrolowanej budynku;
  • -typ, rozmiar i położenie każdej dostrzeżonej wady;
  • -wyniki dodatkowych pomiarów i badań;
  • -datę i podpis;

  - Pomiary całkowite wraz z oceną stanu technicznego przez rzeczoznawcę budowlanego.

   

  Podczas badań termowizyjnych w budownictwie najczęściej spotykamy się z problemami niewłaściwej izolacji termicznej (brak wełny na poddaszach, źle ułożona wełna). Równie częstym problemem są źle zamontowane okna i drzwi balkonowe - często podczas mrozów mieszkańcy skarżą się na zimne powietrze dostające się do mieszkania przez szczeliny okienne. Często także mieszkańcy zwracają uwagę na odczuwalne zimno przy gniazdkach i włącznikach elektrycznych. Poniżej pokazujemy przykłady naszej pracy:

  Niewłaściwa izolacja zabudowy

  dc_3085.jpg  ir_3084.jpg 

  Niewłaściwa izolacja ściany kolankowej.

  sdc14882.jpg  ir_2005.jpg

  Zawilgocenia powodujące powstawanie pleśni i grzybów.

  1.1.jpg  ir_1.1.jpg

  Nieszczelności w osadzeniu okien.

   

  sdc14063.jpg  ir_0283.jpg

  Nieszczelności na drzwiach zewnętrznych.

  dc_0685.jpg    ir_0684.jpg

  Nawiew zimnego powietrza przez gniazdka elektryczne.

  dc_1607.jpg     ir_1606.jpg

   Nawiew zimnego powietrza przez kratkę wentylacyjną.

  dc_5383.jpg     ir_5382.jpg

   

                  Proponujemy Państwu usługę badania termowizyjnego wraz z raportem. Polega ona na zeskanowaniu kamerą termowizyjną firmy Flir wszystkich przegród zewnętrznych Państwa nieruchomości oraz zarejestrowaniu wszystkich miejsc wskazujących na nienaturalną utratę ciepła. Następnie na podstawie zdjęć i termogramów tworzymy raport wraz z krótkimi opisami każdego termogramu.

  http://www.hendson.pl/pl/uslugi/76/termowizja_instalacji_elektrycznych

  Termowizja w budownictwie - więcej