ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 

swiadectwa_energetyczne.jpg

W obliczu rosnących cen energii zarówno Unia Europejska, jak i kilka lat potem polski rząd, wydali dyrektywy odnośnie wprowadzenia charakterystyki świadectw energetycznych. Świadectwa energetyczne mają na celu obniżenie zużycia energii w budynku i pomieszczeniach, a także ujawnienie w pełni kosztów, tak ważnych przy transakcjach kupna-sprzedaży.

Nasza firma wykonuje świadectwa energetyczne głównie na terenie miasta Wrocław, ale także zdarza nam się pojechać do klienta w obrębie Dolnego Śląska. Mamy pracowników, którzy posiadają pełne prawa do wykonywania charakterystyk świadectw energetycznych budynków. Zajmujemy się tym od kilku lat, cechuje nas profesjonalizm wykonywanych zleceń, a także wysoka skuteczność, którą posiadamy. Potrzebujesz wydania charakterystyki świadectwa energetycznego? Zgłoś się do profesjonalistów z firmy Hendson.

 

Od 1 Stycznia 2009 roku firma Hendson wykonała ponad 700 Certyfikatów Energetycznych. W ramach usług naszej firmy sporządzamy Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla:

  • domów jednorodzinnych
  • budynków wielorodzinnych
  • mieszkań
  • budynków usługowych
  • budynków użyteczności publicznej

 

Terminy wykonania już od 3 dni roboczych.

 

Co to jest ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Przykład Świadectwa Charakterystyki Energetycznej pdf świadectwo_energetyczne

Jest to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

 

Kiedy potrzebne jest ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/91/WE od 1 stycznia 2009 Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Certyfikat Energetyczny wykonuje się dla nieruchomości stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową.

 

Dlaczego wprowadzono ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

powrót