0

Termowizja w budownictwie

Nasza firma świadczy następujące usługi w zakresie pomiarów termowizyjnych: 

- Pomiary uproszczone –  gdzie w sprawozdaniu zawarte są:

 • - opis kontroli z odniesieniami do normy PN-EN 13187, ze stwierdzeniem , że została wykonana uproszczona kontrola kamerą termowizyjną, dane klienta oraz pełny adres obiektu;
 • - krótki opis konstrukcji budynku;
 • -data i godzina kontroli;
 • - wewnętrzna temperatura powietrza i różnica temperatur powietrza po obu stronach obudowy podczas kontroli;
 • -różnica w ciśnieniu powietrza po stronie zawietrznej i nawietrznej;
 • -inne ważne czynniki wpływające , np. szybkie zmiany warunków meteorologicznych;
 • -stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń od odnośnych kontrolnych wymagań;
 • -identyfikację części kontrolowanej budynku;
 • -typ, rozmiar i położenie każdej dostrzeżonej wady;
 • -wyniki dodatkowych pomiarów i badań;
 • -datę i podpis;

- Pomiar całkowity, gdzie w sprawozdaniu zawarte są

 • - opis kontroli z odniesieniami do normy PN-EN 13187, ze stwierdzeniem , że została wykonana uproszczona kontrola kamerą termowizyjną, dane klienta oraz pełny adres obiektu;
 • - krótki opis konstrukcji budynku;
 • -typ materiału, z którego wykonano powierzchnię ścian budynku i ocenioną wartość emisyjności tego materiału;
 • -orientację budynku względem stron świata pokazaną na planie i opis otoczenia;
 • -specyfikację używanego wyposażenia, włączając producenta, model i numer seryjny;
 • -datę i godzinę kontroli;
 • -temperaturę powietrza na zewnątrz(minimalną oraz maksymalną zaobserwowaną wartość 24 h przed rozpoczęciem kontroli oraz podczas kontroli;
 • -opady, kierunek wiatru podczas kontroli;
 • -ogólną informację o warunkach nasłonecznienia, zaobserwowanych podczas 12 h przed rozpoczęciem kontroli i podczas kontroli;
 • - wewnętrzną temperaturę powietrza i różnicę temperatur powietrza po obu stronach obudowy podczas kontroli;
 • -różnicę w ciśnieniu powietrza po stronie zawietrznej i nawietrznej;
 • -stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń od odnośnych kontrolnych wymagań;
 • -inne ważne czynniki wpływające , np. szybkie zmiany warunków meteorologicznych;
 • -szkice lub fotografie budynku pokazujące pozycje termogramów;
 • -termogramy wskazujące poziomy temperatury otrzymane z kontroli pokazujące części budynku, gdzie wady zostały wykryte z wskazaniami ich poszczególnych położeń i pozycję kamery termowizyjnej w odniesieniu do mierzonej powierzchni wraz z komentarzami do powstałych obrazów cieplnych; jeśli to możliwe z odniesieniem do części obudowy budynku bez wad;
 • -identyfikację części kontrolowanej budynku;
 • -typ, rozmiar i położenie każdej dostrzeżonej wady;
 • -wyniki dodatkowych pomiarów i badań;
 • -datę i podpis;

- Pomiary całkowite wraz z oceną stanu technicznego przez rzeczoznawcę budowlanego.

 

Podczas badań termowizyjnych w budownictwie najczęściej spotykamy się z problemami niewłaściwej izolacji termicznej (brak wełny na poddaszach, źle ułożona wełna). Równie częstym problemem są źle zamontowane okna i drzwi balkonowe - często podczas mrozów mieszkańcy skarżą się na zimne powietrze dostające się do mieszkania przez szczeliny okienne. Często także mieszkańcy zwracają uwagę na odczuwalne zimno przy gniazdkach i włącznikach elektrycznych. Poniżej pokazujemy przykłady naszej pracy:

Niewłaściwa izolacja zabudowy

dc_3085.jpg  ir_3084.jpg 

Niewłaściwa izolacja ściany kolankowej.

sdc14882.jpg  ir_2005.jpg

Zawilgocenia powodujące powstawanie pleśni i grzybów.

1.1.jpg  ir_1.1.jpg

Nieszczelności w osadzeniu okien.

 

sdc14063.jpg  ir_0283.jpg

Nieszczelności na drzwiach zewnętrznych.

dc_0685.jpg    ir_0684.jpg

Nawiew zimnego powietrza przez gniazdka elektryczne.

dc_1607.jpg     ir_1606.jpg

 Nawiew zimnego powietrza przez kratkę wentylacyjną.

dc_5383.jpg     ir_5382.jpg

 

                Proponujemy Państwu usługę badania termowizyjnego wraz z raportem. Polega ona na zeskanowaniu kamerą termowizyjną firmy Flir wszystkich przegród zewnętrznych Państwa nieruchomości oraz zarejestrowaniu wszystkich miejsc wskazujących na nienaturalną utratę ciepła. Następnie na podstawie zdjęć i termogramów tworzymy raport wraz z krótkimi opisami każdego termogramu.

http://www.hendson.pl/pl/uslugi/76/termowizja_instalacji_elektrycznych

powrót